Dla Dyrektorów ośrodków pomocy społecznej w województwie świętokrzyskim