Model Kooperacji w miastach pow. 20 tys. mieszkańców

Kooperacje 3d Logo Projektu

 

 

Publikacja MODEL KOOPERACJI W MIASTACH POW. 20 TYS. MIESZKAŃCÓW Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin dla gmin powyżej 20 tys. mieszkańców