Materiały promocyjne Modeli - reportaże, filmy edukacyjne

Wspólne Banery Projektów Liderzy Kooperacji, Kooperacja Efektywna I Skuteczna, Kooperacje 3d

Film informacyjno-edukacyjny na temat Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. podlaskim:
https://www.youtube.com/watch?v=5nDuYmB71mA

Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji (ROPS Rzeszów)
https://www.youtube.com/watch?v=LBE9ht89DT0

Film informacyjno-edukacyjny na temat współpracy w Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. lubelskim
https://www.youtube.com/watch?v=1Edbp0S-j3A&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jm4weHbxuuw