Wzór zgłoszenia kooperacji do ROPS

Znak Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny Napis: Projekt

Wzór – Zgłoszenie kooperacji do ROPS – ogólne dla MODELI

Wzór zgłoszenia kooperacji do ROPS

 

 

Napis: Lider Projektu Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów tel. 177470600 fax. 177470601 e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl www.rops.rzeszow.pl Partnerzy projektu: Herb Województwa Podkarpackiego, Herb Województwa Lubelskiego, Herb Województwa Podlaskiego, Herb Województwa Świętokrzyskiego, Herb Województwa Mazowieckiego

Lider projektu