Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

W dniu 29 marca 2021 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę Nr XXX/406/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. To najważniejszy i podstawowy dokument samorządu województwa określający obszary, cele i kierunki polityki rozwoju regionu, stanowiący punkt wyjścia do przygotowania pozostałych regionalnych dokumentów strategicznych i operacyjnych.

SRWŚ 2030+ stanowi odpowiedź władz regionu na nowe uwarunkowania oraz globalne i wewnętrzne wyzwania stojące przed województwem świętokrzyskim. Przedstawia spójny plan działania w perspektywie najbliższych dziesięciu lat oraz propozycję współpracy skierowaną do wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwijaniem potencjału społeczno-gospodarczego regionu świętokrzyskiego.

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ kładzie nacisk na cztery główne obszary:

  1. GOSPODARKA (Cel 1. Inteligentna gospodarka i aktywni ludzie)
  2. ŚRODOWISKO (Cel 2. Przyjazny dla środowiska i czysty region)
  3. DEMOGRAFIA (Cel 3. Wspólnota i bezpieczna przestrzeń, które łączą ludzi)
  4. ZARZĄDZANIE (Cel 4. horyzontalny – Sprawne zarządzanie regionem)

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

ZAŁĄCZNIKI:

DOKUMENTY DOSTĘPNE CYFROWO:

ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE CYFROWO:

MAPY OBSZARÓW STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO: