Cel projektu

Wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej w obwodzie winnickim poprzez:

– Stworzenie platformy współpracy na rzecz rozwoju agroturystyki w obwodzie winnickim poprzez opracowanie praktyk dialogu i współpracy partnerskiej pomiędzy mieszkańcami wsi, organizacjami lokalnymi, władzami gminnymi, powiatowymi i regionalnymi,

– Podniesienie wiedzy beneficjentów na temat działalności agroturystycznej,

– Podniesienie poziomu usług świadczonych w gospodarstwach agroturystycznych.