Adresaci projektu

80 dorosłych mieszkańców obwodu winnickiego na Ukrainie należących do jednej z grup beneficjentów (po 20 osób w grupie):

  • Grupa 1: rolnicy/przedsiębiorcy prowadzący już działalność agroturystyczną;
  • Grupa 2: rolnicy/przedsiębiorcy chcący zainicjować działalność agroturystyczną;
  • Grupa 3: przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, regionalnych;
  • Grupa 4: przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i organizacji gminnych, animatorzy życia lokalnego, liderzy lokalni.