Działania w ramach projektu

– Przeprowadzenie akcji promocyjnej (lipiec)

– Rekrutacja uczestników projektu (lipiec-sierpień)

– Konferencje i warsztaty w Winnicy (wrzesień)

– Wydanie publikacji agroturystycznej i katalogu elektronicznego gospodarstw agroturystycznych (wrzesień-październik)

– Wizyta studyjna w województwie świętokrzyskim (listopad)

– Zakończenie i rozliczenie projektu (grudzień)