Wizyta studyjna w województwie świętokrzyskim

W dniach 7-9 grudnia 2009 r. w województwie świętokrzyskim zrealizowana została wizyta studyjna 40 beneficjentów projektu pt. „Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winnickiego”, współfinansowanego w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2009. Działanie to zakończyło trwający od lipca projekt dzięki któremu udało się realnie wesprzeć rozwoju turystyki wiejskiej w obwodzie winnickim (wypracowana platforma współpracy na rzecz rozwoju agroturystyki w obwodzie winnickim pomiędzy mieszkańcami wsi, organizacjami lokalnymi, władzami gminnymi, powiatowymi i regionalnymi) i podnieść wiedzę beneficjentów na temat działalności agroturystycznej. Grudniowa wizyta studyjna pozwoliła prowadzącym bądź planującym rozpocząć działalność agroturystyczną zapoznać się w praktyce z działalnością świętokrzyskich gospodarstw agroturystycznych, zapoznać się z prowadzonymi przez władze lokalne, organizacje pozarządowe działaniami na rzecz wsparcia turystyki wiejskiej.

Program wizyty studyjnej

7 grudnia 2009 roku (poniedziałek)
9.00     spacer po gospodarstwie agroturystycznym Radostowa
10.30   spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry i samorządu lokalnego (tematy: działania na rzecz rozwoju agroturystyki w Gminie Bieliny – organizacje pozarządowe i samorząd; źródła wsparcia; drogi rozwoju)
12.30   obiad
14.00   gry terenowe „Kraina Legend Świętokrzyskich” 

8 grudnia 2009 roku (wtorek)
09.00   przejazd do Szkoły Wrażliwości w Kapkazach (udział w warsztatach; spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych „W Krainie Latających Czarownic”)
13.00   obiad
15.00   przejazd po gospodarstwach agroturystycznych (Św. Katarzyna, Wilków; Gospodarstwo Agroturystyczne Kazimiery i Jerzego Grzejszczyków; Śniadka II)

9 grudnia 2009 roku (środa)
09.00   wyjazd do Kontrewersu (Gospodarstwo Rolno-Agroturystyczne Agroklub)
13.00   obiad
14.00   przejazd czterokołowcami