Konferencje i warsztaty w Winnicy

W ramach projektu zrealizowane zostało pierwsze z zaplanowanych działań tj. konferencja i warsztaty tematyczne w Winnicy w dniach 9-11 września 2009 roku.

Praca podczas warsztatów pozwoliła podnieść wiedzę beneficjentów poszczególnych grup docelowych a wymiana zdobytej wiedzy i doświadczeń podczas konferencji podsumowującej umożliwiła wypracowanie formy dialogu i współpracy na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w obwodzie winnickim.

Bezpośrednim rezultatem zastosowanej formy pracy ekspertów polskich i ukraińskiego ze wszystkimi beneficjentami jest dokument zatytułowany Deklaracja współpracy na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w obwodzie winnickim i na Ukrainie, który podpisał przedstawiciel władzy obwodu winnickiego (zastępca przewodniczącego administracji obwodowej) oraz sami beneficjenci. W dokumencie tym wszystkie grupy zaangażowane w rozwój agroturystyki winnicczyzny (przedsiębiorcy agroturystyczni, sektor publiczny i organizacje pozarządowe), deklarują współpracę wspierającą turystykę wiejską w regionie winnickim.

Kolejnymi działaniami w projekcie będą opracowanie elektronicznego katalogu gospodarstw agroturystycznych obwodu winnickiego i publikacja będąca metodycznym przewodnikiem służącym do rozwoju turystyki wiejskiej na terenie tego ukraińskiego obwodu. Projekt zakończy się organizacją w listopadzie br. wizyty studyjnej do województwa świętokrzyskiego dla 40 uczestników projektu.