Realizator projektu - Polska

Biuro projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Ul. Paderewskiego 34a, 25-502 Kielce, Polska.

logo%20pol.

Realizatorzy projektu

Schowek01

Biuro projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Ul. Paderewskiego 34a

25-502 Kielce, Polska

Tel. +48 041 341 69 54

Fax: +48 041 362 56 06

e-mail: anna.wlosek@sejmik.kielce.pl

www.sejmik.kielce.pl

                           

Schowek02

Biuro Obsługi Beneficjenta:

Administracja Państwowa Obwodu Winnickiego

Ul. Soborna 70

21000 Winnica, Ukraina

pok. 209

tel. /faks: +38 0432 53 09 59

e-mail: mvm@vin.gov.ua

www.vin.gov.ua

Partner projektu:

Schowek03Związek na Rzecz Rozwoju

Turystyki Wiejskiej na Ukrainie

Ul. Zabołotnego 19

03680 Kijów, Ukraina

tel. +38 044 223 38 17

e-mail: vgt@i.com.ua

www.greentour.com.ua

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.

Schowek04www.polskapomoc.gov.pl