Plakat Reklamujący Nabór Na Kierunek Opiekun Medyczny

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór na kierunek Opiekun medyczny. Nauka w zawodzie trwa 1,5 roku (3 semestry) i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskanie tytułu opiekuna medycznego. Nauka zawodu jest bezpłatna.

Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze z zakresu usług opieki medycznej, a także aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej.

Wiedza i umiejętności absolwenta

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku
 • pomoc swoim podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej
 • świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych wobec swoich podopiecznych
 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym

Nowe uprawnienia opiekuna medycznego

Półtoraroczna nauka jest bezpośrednio związana z rozbudowaniem podstawy programowej. To z kolei przekłada się na przypisanie nowych uprawnień do zawodu opiekuna medycznego:

 • oznaczenie stężenia glukozy we krwi przy pomocy glukometru,
 • prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów,
 • żywienie przez zgłębnik lub gastrostomię w tym przez PEG,
 • pobieranie krwi żylnej, podawanie leków podskórnie,
 • cewnikowanie pacjenta,
 • tlenoterapia, pielęgnacja rurki tracheotomijnej, wkłucia centralnego, portu naczyniowego, wkłucia doszpikowego,
 • prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo- symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe.

Absolwenci kierunku opiekun medyczny po ukończeniu nauki mogą podejmować pracę na oddziałach szpitalnych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, w domach pacjentów (opieka indywidualna), środowiskowych domach pomocy, fundacjach, stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zapewnia dodatkowo kurs pielęgnacji i kosmetyki osób starszych oraz masażu klasycznego, zapewnia także nieodpłatne zakwaterowanie osobom dojeżdżającym.

Przy przyjęciu wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana), pozostała dokumentacja uzupełniana jest na miejscu. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 124 lub on-line na stronie www.ckziu.pl wypełniając krótki formularz.