Pamiątkowa Fotografia Syganatariuszy Aneksu

Szybciej do Warszawy dzięki łącznicy kolejowej

O 767 tys. zł wzrośnie unijne dofinansowanie projektu „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północna”, którego realizacja stworzy nowe możliwości dla kolei w województwie świętokrzyskim, skróci czas podróży do Warszawy i ułatwi dotarcie pasażerom na północ Polski. Umowę na dofinasowanie inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano w grudniu 2017 r., natomiast dziś marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Mateusz Wanat oraz zastępca dyrektora Piotr Grawicz parafowali aneks, który pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych, dodatkowych robót (prace archeologiczne, budowa schodów skarpowych, wydłużenie muru oporowego), wykup gruntów, a co za tym idzie – sprawne zakończenie przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 „Infrastruktura kolejowa”, Oś Priorytetowa 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

– To jedno z najważniejszych w naszym regionie przedsięwzięć z obszaru komunikacji kolejowej, współfinansowane ze środków unijnych, dzięki któremu m.in.  skróci się czas podróży z Kielc do Warszawy przez CMK, pasażerowie będą mogli skorzystać z dogodnych połączeń regionalnych oraz szybciej dotrzeć z Kielc do Poznania, Bydgoszczy, Trójmiasta czy Łodzi – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. I jak dodaje – Wartość dofinansowania projektu z funduszy europejskich wzrośnie ostatecznie do 37 mln 140 tys. zł, natomiast jego ogólny koszt zamknie się w kwocie – 53 mln 590 tys. zł.

Projekt „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północna”  to budowa nowej linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Potrzeba wybudowania nowej linii kolejowej wynika z faktu, iż do tej pory nie ma możliwości wjazdu z linii kolejowej 61 – z kierunku Kielc na linię nr 4 (CMK) w kierunku Warszawy i Łodzi, bez zmiany kierunku jazdy. Taka sama sytuacja dotyczy również relacji odwrotnej.

Inwestycja, która jest już w końcowej fazie, obejmuje budowę linii kolejowej o łącznej długości 3,252 km (długość nowobudowanego odcinka to 3,204 km) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowę istniejących obiektów inżynieryjnych, SRK, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki i telekomunikacji.

Jak podkreśla członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka – Linia kolejowa Czarnca – Włoszczowa Północ, łącząca linię kolejową nr 61 Kielce – Fosowskie z linią nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, ma stanowić dodatkowy element spójnego systemu kolejowych połączeń między aglomeracjami miejskimi w Polsce. Koncentrować będzie ruch z wielu kierunków w celu maksymalnego wykorzystania jej zdolności przepustowej. Zakłada się, że będzie ona obsługiwała pasażerów podróżujących pomiędzy aglomeracjami: warszawską, łódzka i kielecką.

Łącznica Czarnca – Włoszczowa Północ zwiększy możliwości przejazdu pociągów na terenie województwa świętokrzyskiego. Możliwa będzie bardziej atrakcyjna oferta połączeń międzyregionalnych m.in. w kierunku Warszawy i Łodzi. Przewidywany czas przejazdu pociągów w relacji Kielce – Warszawa skróci się do 2 godzin 20 min.

Łącznica będzie zelektryfikowana i przystosowana do ruchu dwukierunkowego. Zapewni przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 100 km/h, zaś towarowych 80 km/h. Oddanie trasy do eksploatacji planowane jest na drugą połowę 2022 r.

Galeria zdjęć