Skansen W Tokarni Zimą

Ferie w skansenie w Tokarni

Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza w ferie na ciekawe zajęcia dzieci oraz dorosłych. Będzie przyrządzanie i smakowanie prażoków z tradycyjnej, wiejskiej kuchni, odwzorowanie stroju ludowego oraz przebieranki, śpiewy i żarty.


Oferta dla klas I-IV

 • „Od zimioka do prażoka” (ok. 45 minut) – Jakie potrawy były dawniej gotowane na Kielecczyźnie i jakich składników do nich potrzebowano? Dzieci na tych warsztatach dowiedzą się czym były prażoki i kugle? Czemu zupa parzybroda parzyła w brodę? Co wspólnego miały pokrzywy z pokrzywianką? W części warsztatowej uczestnicy podejmą wyzwanie: biorąc udział w przyrządzaniu i smakowaniu prażoków z tradycyjnej, wiejskiej kuchni.
 •  „Tajemnice skrzyni pradziadków” (ok. 45 minut) – Na wystawie stałej dzieci poznają stroje ludowe ze zbiorów muzealnych oraz poszczególne ich elementy. W drugiej, warsztatowej części uczestnicy odwzorują strój ludowy kobiecy lub męski za pomocą przygotowanych dla nich papierowych wycinanek i kolorowanek.
 • Możliwość zorganizowania ogniska po zajęciach (koszt – 70 zł). Uwaga: grupy muszą zapewnić sobie prowiant we własnym zakresie. Maksymalna ilość osób na zajęciach: 20
 • Zajęcia edukacyjne: pojedyncze zajęcia – 300 zł. Bilet wstępu na komplet zajęć (nie wlicza się ogniska (70 zł), dodatkowej usługi przewodnickiej (100)) – 500 zł.

Oferta dla klas V-VIII

 • „Zabaw czas – zapusty na wsi” (ok. 45 minut) – młodzież zapoznaje się z dawnymi zabawami karnawałowymi, poprzez uczestniczenie w zapustnym kolędowaniu. Przebieranki, śpiewy, żarty– za to zdobędą nagrodę we Dworze z Suchedniowa!
 •  „Od zimioka do prażoka” (ok. 45 minut) – Jakie potrawy były dawniej gotowane na Kielecczyźnie i jakich składników do nich potrzebowano? Dzieci na tych warsztatach dowiedzą się czym były prażoki i kugle? Czemu zupa parzybroda parzyła w brodę? Co wspólnego miały pokrzywy z pokrzywianką? W części warsztatowej uczestnicy podejmą wyzwanie: biorąc udział w przyrządzaniu prażoków, których później skosztują.
 • Możliwość zorganizowania ogniska po zajęciach (koszt – 70 zł). Uwaga: grupy muszą zapewnić sobie prowiant we własnym zakresie.
 • Zajęcia edukacyjne: pojedyncze zajęcia – 300 zł. Bilet wstępu na komplet zajęć (nie wlicza się ogniska (70 zł), dodatkowej usługi przewodnickiej (100)) – 500 zł.

Oferta dla dorosłych:

 • „W świętokrzyskim kotle – czarująca kuchnia” (ok. 45 minut) – podczas gotowania postnego żuru uczestnicy dowiedzą się jaka sytuacja panowała w gospodarstwie wiejskim w okresie zimowym oraz na przednówku. Problemy z jakimi zmagali się mieszkańcy wiejskiego gospodarstwa. Otuleni zapachami dobiegającymi z domowego pieca, skosztują tradycyjnej potrawy.
 • Zwiedzanie tematyczne „Śmiesznie, rubasznie, strasznie” (ok. 60 minut) – skierowane jest do osób dorosłych. Jest oparte na zasobach skansenu, takich jak wystawy poświęcone obrzędom przejścia, wybranym eksponatom, elementom pejzażu. Forma narracji oparta jest na żartach, śmiesznostkach, absurdach związanych z dawnymi obyczajami przedstawionymi w skansenie. Dobra zabawa, nawet w okowach zimy!
 • Możliwość zorganizowania ogniska po zajęciach (koszt – 70 zł). Uwaga: grupy muszą zapewnić sobie prowiant we własnym zakresie. Maksymalna ilość osób na zajęciach: 20
 • Zajęcia edukacyjne: pojedyncze zajęcia – 300 zł.  Zwiedzanie tematyczne „Śmiesznie, rubasznie, strasznie” – 100 zł. Bilet wstępu na komplet zajęć (nie wlicza się ogniska (70 zł), dodatkowej usługi przewodnickiej (100 zł)) – 350 zł.

Dodatkowo:

 • Zajęcia artystyczne dla dzieci z klas I-VI (maks. 20 osób), które mogą służyć jako uzupełnienie kompletu zajęć (jako dodatkowe lekcje) lub wymiennie z jedną z lekcji w ramach kompletu – prosimy pytać o szczegóły przy zamawianiu zajęć.

Tematy zajęć:

 1. „Zimowe pejzaże” to warsztaty tworzenia pejzażów, scenek rodzajowych przy użyciu masy solnej na płaskim podłożu tekturowym;
 2. „Mroźny artysta” to warsztaty polegające na tworzeniu prac na podłożu z pleksi inspirowanych mrozem na szybie.
  Wykonane prace uczestnicy zabierają do domu.
  Koszt: 300 zł.

Miejsce zajęć: zajęcia odbywają się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, w zabytkowej chałupie z Gęsic przeznaczonej na cele edukacyjne.