Strzałka W Dół

Coraz mniej bezrobotnych w regionie

Po styczniowym wzroście, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w świętokrzyskich urzędach pracy,  zmniejszyła się aż o 881 osób. Jak informuje Paweł Lulek,  kierownik Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu oraz Współpracy z Partnerami Rynku Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, to wyjątkowo duży spadek w porównaniu do sytuacji w latach ubiegłych, gdy wynik zamykał się w liczbie dwucyfrowej. Obecnie w rejestrach pozostaje nieco ponad 46 tysięcy osób bez zatrudnienia. To o blisko 3,5 tysiąca mniej, niż przed rokiem.

Spore wahania na świętokrzyskim rynku pracy w dużej mierze zależne są od specyfiki regionalnej gospodarki, wciąż w dużej mierze opartej na rolnictwie, a także na budownictwie i obsłudze ruchu turystycznego. – To sektory generujące najwyższe wahania sezonowe. Ponadto, w wielu przypadkach, wraz z końcem roku wygasają umowy na czas określony, a także kończą się czasowe kontrakty zagraniczne – wyjaśnia Paweł Lulek.

W Świętokrzyskiem, szybciej niż w kraju, przybywa pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Jest ich obecnie 123,7 tys. osób – o blisko 4% więcej, niż przed rokiem. Warto zaznaczyć, że wzrasta tez liczba trwałych miejsc pracy w naszym regionie. Tylko w lutym pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 3.400 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wysokie zapotrzebowanie na pracowników powoduje presję na wzrost wynagrodzeń. Płace w regionie, w skali ostatniego roku, wzrosły aż o 7%.

– Wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy są przygotowane do realizacji działań aktywizacyjnych w stosunku do zarejestrowanych bezrobotnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało naszemu województwu ze środków Funduszu Pracy ponad 105 milionów złotych na aktywną walkę z bezrobociem. Pozwoli to objąć wsparciem co najmniej 15 tysięcy osób bezrobotnych.  Ewentualnie, w razie potrzeby,  na przestrzeni roku będą  uruchamiane dodatkowe środki na aktywizację z ministerialnej rezerwy. Wojewódzki Urząd Pracy dysponuje również 49 milionami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. To premia, jaką województwo otrzymało za wysoki wyniki realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu, osobom bez zatrudnienia po 29 roku życia udzielonych zostanie co najmniej tysiąc dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Kolejne 650 osób długotrwale bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych, otrzyma kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia – nadmienia kierownik Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu oraz Współpracy z Partnerami Rynku Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.