51755808 2046241568758868 9144091102393925632 N

Europejskie Dni Dziedzictwa

Zachęcamy do udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa w 2019 r. To wyjątkowe święto zabytków odbędzie się w dniach 7-8 i 14-15 września 2019 r. pod hasłem „Polski splot”.

Hasło przewodnie bieżącej edycji wydarzenia jest okazją do skupienia uwagi nad kwestią tworzenia niepodległego Państwa Polskiego oraz procesu scalania granic po latach zaborów. Wydarzenia wpisujące się w temat przewodni EDD mają przybliżyć ich uczestnikom proces kształtowania się granic Polski po 1918 roku, a także sylwetki osób, które były odpowiedzialne za ich wyznaczanie.

Tak sformułowane hasło umożliwia także realizację wydarzeń dotyczących historii mody polskiej, krawiectwa, a w sposób pośredni nawiązuje do rzemiosła, tradycji tkackich oraz zakładów przemysłowych (przędzalni). Dodatkowo materiał, osnowa, na której powstało Państwo Polskie, to istna mozaika utkana z wielu tradycji oraz regionów etnograficznych z charakterystycznym strojem ludowym oraz dziedzictwem niematerialnym. Motyw splotu symbolizujący proces jednoczenia, budowy jest okazją do poświęcenia uwagi architekturze powstałej w okresie II RP. Architekci, urbaniści niczym tkacze pletli kraj od podstaw, odtwarzając infrastrukturę, modernizując miasta, budując siedziby nowych instytucji. Mamy nadzieje, że tegoroczny temat spotka się z Państwa zainteresowaniem i zainspiruje do realizacji ciekawych wydarzeń kulturalnych.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa organizowane są dni otwarte w obiektach zabytkowych, tematyczne wystawy w muzeach i instytucjach kultury, bibliotekach, sesje popularnonaukowe, koncerty, spacery i wycieczki, pikniki historyczne i festyny.

Jest to promocja instytucji, miejsca, obiektu, wydarzenia, a także forma edukacji o regionalnym dziedzictwie. Zgodnie z założeniami Europejskich Dni Dziedzictwa, w całej Europie wszystkie imprezy są bezpłatne, a instytucje i organizacje biorące w nich udział nie czerpią z tego korzyści. Propozycje działań oraz deklaracje można przesyłać dnia do 15 kwietnia 2019 roku w formie elektronicznej na adres; e-mail: wieslawa.jagodzka-hadamik@sejmik.kielce.pl

Szczegółowych informacji udziela Wiesława Jagodzka-Hadamik; nr telefonu 41 341 62 11, fax 041 344 36 11, w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Kielce ul. Paderewskiego 34 A.

Zgłoszone przez organizatorów wydarzenia będą promowane na ogólnopolskim portalu internetowym www.edd.nid.pl, a także w specjalnie przygotowanym Informatorze EDD 2019 – świętokrzyskie.

Druk sprawozdania EDD 2019
Karta zgłoszeń EDD 2019