Pierwsze Spotkanie Uczestników Międzynarodowego Przedsięwzięcia

CORE. Mądrze gospodarować bioodpadami

Startujemy z kolejnym projektem w ramach programu Interreg Europa! Tym razem w międzynarodowym partnerstwie samorząd województwa świętokrzyskiego szukać będzie nowatorskich i skutecznych rozwiązań oraz wymienić doświadczenia dotyczące polityki regionalnej z obszaru gospodarowania bioodpadami.

„Composting in Rural Environments”, czyli „Kompostowanie w środowisku rolniczym” (CORE) to jeden z pięciu projektów w ramach programu Interreg Europa, w którym Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest jednym z partnerów. W piątek, 17 marca w formule on line odbyło się pierwsze spotkanie uczestników tego międzynarodowego przedsięwzięcia.

Biorą w nim udział, oprócz samorządu województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele ośmiu krajów – hiszpańskiego regionu Kastylia – La Mancha (który jest liderem projektu), Autonomicznej Prowincja Bolzano z Włoch, regionu Macedonii Zachodniej z Grecji, a także  Publiczna Agencja Odpadów z belgijskiej Flandrii, Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu w Brandenburgii (Niemcy), Regionalna Agencja Rozwoju (Węgry) oraz gmina Söderhamn ze Szwecji.  Partnerem doradczym jest Europejska Sieć do spraw Kompostowania. Warto dodać, że reprezentujący w projekcie Urząd Marszałkowski – Departament Inwestycji i Rozwoju (Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu) wspierany będzie podczas jego realizacji przez Oddział Gospodarki Odpadami w Departamencie Środowiska i Gospodarki Odpadami.

Jakie wyzwania stoją przed uczestnikami projektu CORE?  Jego celem jest wspieranie wymiany doświadczeń, przygotowywanie nowatorskich rozwiązań i budowa potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego w kontekście gospodarowania bioodpadami w szczególności na słabo zaludnionych obszarach wiejskich.

Tworzenie dobrych rozwiązań w tym zakresie jest niezwykle istotne, bowiem od 2023 roku wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane do selektywnej zbiórki bioodpadów lub zapewnienia ich recyklingu u źródła. Natomiast do 2035 roku 65 proc. odpadów komunalnych musi zostać poddanych recyklingowi, tymczasem ze względu na znaczną ilość bioodpadów cel ten może być trudny do osiągnięcia. Trzeba więc szukać skutecznych rozwiązań, by sprostać unijnym wymogom.

Projekt CORE realizowany będzie przez najbliższe cztery lata w ramach programu Interreg Europa 2021-2027, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jako jeden z dziewięciu i jedyny polski partner projektu, dysponuje na jego realizację budżetem w wysokości 739 tys. zł, z czego 591 tys. zł to dofinansowanie unijne.

 

Galeria zdjęć