Krajowa Siec Onkologiczna Foto Rafalnowak

Dyskutowali o przyszłości opieki onkologicznej

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii odbyło się  spotkanie warsztatowo-szkoleniowe, służące wymianie informacji i dobrych praktyk w zakresie zmiany modelu opieki onkologicznej, wynikających z pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej oraz zaprojektowanych rozwiązań dla KSO. W konferencji, którą uświetnił swoją obecnością Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska uczestniczył wicemarszałek Marek Bogusławski.

Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia mogli podyskutować o roli koordynatora leczenia onkologicznego, monitorowaniu jakości opieki onkologicznej oraz pozostałych elementach nowego modelu opieki. Otrzymali również program szkoleniowy, przygotowany z myślą o placówkach medycznych zapewniających diagnostykę lub leczenie onkologiczne, z którego mogą dowiedzieć się, jakie zadania będą musiały realizować ośrodki, które w przyszłości przystąpią do Krajowej Sieci Onkologicznej.

Swoimi doświadczeniami z realizacji pilotażu KSO w województwie świętokrzyskim dzielili się: prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Małgorzata Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ , Milena Witczak, dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, dr Małgorzata Majecka, onkolog, kierownik oddziału onkologicznego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele zakładów opieki zdrowotnej z województwa świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, łódzkiego, podkarpackiego, lubelskiego. Gościem spotkania był również Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Organizowany przez Ministerstwo Zdrowia cykl spotkań warsztatowo-konferencyjnych odbywa się w ramach projektu pt. Wsparcie procesu poprawy jakości w leczeniu onkologicznym oraz zmiana organizacji systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć