Samochód Służący Do Badań, Tak Zwany Cytomammobus Śco

Cyto Maniek ŚCO w Skarżysku, Zawichoście, Wilczycach, Samborcu i Staszowie

Cyto Maniek czyli cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będzie dyżurował w najbliższych dniach w Skarżysku Kościelnym, Zawichoście, Wilczycach, Samborcu i Staszowie. Zapraszamy mieszkanki tych miejscowości na bezpłatne badania profilaktyczne: mammografię i cytologię.

Mobilna pracownia diagnostyczna Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w której mieści się pracownia mammograficzna z bardzo precyzyjnym cyfrowym mammografem oraz gabinet położnej, w najbliższych dniach odwiedzi:

  • 21 listopada – Skarżysko Kościelne (przy Urzędzie Gminy)
  • 22-23 listopada – Zawichost (przy Urzędzie Gminy)
  • 24-25 listopada – Wilczyce (przy Centrum Kultury w Wilczycach)
  • 28-29 listopada – Samborzec (przy Urzędzie Gminy)
  • 30 listopada – Staszów (przy stadionie Orlik, ul. Mickiewicza 21).

Bezpłatna mammografia – zgodnie z Programem profilaktyki raka piersi – jest przeznaczona dla pań w wieku 50-69 lat. Badanie należy wykonywać co dwa lata.

Z bezpłatnego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy mogą skorzystać panie w wieku 25-59 lat. Zgodnie z programem badanie należy powtarzać co trzy lata. W cytomammobusie ŚCO wykonywane są dwa rodzaje cytologii podczas jednego badania: cytologia konwencjonalna i na podłożu płynnym, co zapewnia bardzo dokładną diagnostykę i umożliwia ocenę wszystkich pobranych komórek.

Na badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Diagnostyka jest prowadzona w godzinach 10.00-16.00. Uwaga! Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 661 911 300. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne panie wchodzące do cytomammobusa powinny zasłaniać usta i nos maseczką, przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk.

Przypominamy, że diagnostyka w cytomammobusie ŚCO jest całkowicie bezpieczna. Personel został zaszczepiony przeciwko COVID-19, przestrzega zaleceń przeciwepidemicznych, jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej, maseczki, płyn do dezynfekcji. Po każdym badaniu sprzęt jest dezynfekowany. Pacjentki są umawiane na konkretną godzinę, aby nie musiały czekać w kolejce.

Badania są wykonywane w ramach realizowanych przez ŚCO projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.