Goście Podczas Uroczystości Przekazania Auta

Nowy wóz dla strażaków w Świdnie

Ochotnicza Straż Pożarna w Świdnie, gmina Krasocin otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. W uroczystości przekazania auta wzięli udział 20 listopada  marszałek Andrzej Bętkowski, radny Sejmiku Artur Konarski, posłowie Krzysztof Lipiec i Bartłomiej Dorywalski. 

Wydarzenie było okazją do przypomnienia historii OSP Świdno i odznaczenia zasłużonych strażaków ochotników. Przypomnijmy, że jednostka została wpisana dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 28 stycznia 2021 roku.