Dobra współpraca młodzieży na Ogólnopolskim Kongresie Młodzieżowych Sejmików

Dobra współpraca młodzieży na Ogólnopolskim Kongresie Młodzieżowych Sejmików

O potrzebie usprawnienia i zwiększenia partycypacji młodych ludzi w sprawach publicznych oraz powołaniu Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej dyskutowali uczestnicy drugiego dnia Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Sejmików, który odbywał się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach.

Drugi dzień Kongresu, wydarzenia adresowanego do przedstawicieli młodzieżowych sejmików województw z całej Polski, zainteresowanych tematyką ochrony środowiska i polityki regionalnej, zdominowała problematyka związana z powstaniem Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików Województw RP. Temu zagadnieniu poświęcony był poranny panel dyskusyjny z udziałem przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia, Jakuba Mielczarka – dyrektora Biura Związku Województw RP, Oskara Frydrycha – przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Michała Roga – przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

– Pierwszym efektem Kongresu jest dobra współpraca. Polityka młodzieżowa szeroko pojęta na forum samorządów regionu jest niezwykle istotna.  Tutaj odbywają się konkretne działania. Jestem dumny z naszej świętokrzyskiej młodzieży, nie tylko z ich dokonań, ale ich nastawienia, aby te dobre praktyki przenosić na inne regiony w Polsce – podkreślił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: dyrektor kancelarii Sejmiku Marta Solińska – Pela, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Tomasz Hałatkiewicz.

Uczestnicy podkreślali, iż ubiegły rok był przełomowy dla wzmocnienia dialogu młodzieży z władzami samorządów regionalnych. Przyjęta w kwietniu 2021 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiana ustawy o samorządzie województwa wprowadziła nowe rozwiązania ułatwiające powoływanie młodzieżowych sejmików. Rozszerzone zostały również ich kompetencje.

– Dziś rozmawialiśmy na temat Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików Województw RP, jego kształtem oraz tego jak ma dokładnie wyglądać. Zastanawialiśmy się też jaką role mamy pełnić w Związku Województw RP oraz w jaki sposób młodzież może kreować politykę samorządową w skali krajowej. Nasze dzisiejsze stanowisko przekażemy Związkowi Województw RP – dodaje Oskar Frydrych, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Młodzieżowi działacze zwracali uwagę na konieczność powołania Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Gremium to zrzeszałoby przedstawicieli młodzieżowych sejmików ze wszystkich województw, byłoby miejscem wymiany doświadczeń i budowania relacji na gruncie młodzieżowego samorządu. Konwent byłby organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP, który zyskałby możliwość poznawania opinii i spostrzeżeń młodego pokolenia w istotnych sprawach.

Uczestnicy Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Sejmików przyjęli w tej sprawie stanowisko:

“My Uczestnicy, I Ogólnopolskiego Kongresu Sejmików Młodzieżowych wyrażamy wolę utworzenia Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików przy Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, który będzie miejscem wzajemnego wspierania się ludzi młodych oraz upowszechniania idei samorządności w województwach”

Do stanowiska załączone zostały założenia organizacyjne dotyczące obszarów takich jak: współpraca zewnętrzna, planowane inicjatywy, cel i zakres działań Konwentu oraz wsparcie ZWRP.

Dwudniowe spotkanie aktywnej młodzieży z całej Polski w Umianowicach było okazją do wypracowania wspólnych obszarów dotyczących działań związanych z ekologią i ochroną środowiska podejmowanych przez młodzieżowe sejmiki oraz zbudowania spójnego, ogólnopolskiego systemu współpracy, które zaowocują powołaniem Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików Województw RP jako podmiotu służącego wymianie doświadczeń i dobrych praktyk młodzieżowych gremiów.

Wydarzenie, którego organizatorem był Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Samorządem Województwa był także okazją do zaprezentowania działalności tego gremium, które powstało w 2018 roku jako jeden z pierwszych młodzieżowych sejmików w Polsce. Obecnie trwa jego trzecia kadencja.

Przeczytaj też o pierwszym dniu Kongresu