Podpisanie Porozumienia Z Parkami

Trwa I Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Sejmików

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś zainaugurowali dziś dwudniowy I Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Sejmików. W nowo otwartym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach spotykają się przedstawiciele młodzieżowych sejmików i grup młodzieżowych z całej Polski, zainteresowanych tematyką ochrony środowiska i polityki regionalnej. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

– Cieszę się, że młodzież gromadzi się razem i prowadzi działalność o charakterze opiniodawczym, konsultacyjnym, inicjatywnym, koordynacyjnym dla nas, seniorskich gremiów. Z jednej strony dziękuję młodzieży za zaangażowanie w sprawy publiczne, z drugiej deklaruję, że zawsze bardzo uważnie będziemy wsłuchiwać się w głos młodych ludzi i jesteśmy gotowi do dyskusji na temat problemów młodzieży. Liczymy na Was, na Wasze świeże spojrzenie na bieżące potrzeby, pomysły na przyszłość, uwagi i inicjatywy. Bo wszystko, co dziś robimy, robimy dla przyszłych pokoleń – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

– To z inicjatywy świętokrzyskiej młodzieży z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego doszło to tego dzisiejszego spotkania, w którym biorą udział przedstawiciele młodego pokolenia z 11 województw w Polsce. To sprawia, że region świętokrzyski stał się Młodzieżowym Sercem Polski. We wspólnocie można więcej. Młodzież wymienia się dziś doświadczeniami, które zaowocują dobre pomysły – mówi przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. – Ten Kongres pokazuje, że jest to poważne przedsięwzięcie i chcemy z niego stworzyć ważny organ, który będzie pracował na rzecz polskiej młodzieży. Zależy nam, aby młodzież aktywnie uczestniczyła w Związku Województw RP.

– Dziś rozmawiamy o problematyce ochrony środowiska, zmianach klimatu i szeroko pojętej ekologii i bioróżnorodności. Temat jest dla nas ważny, ponieważ w komisji pracujemy nad ochroną środowiska oraz ponad 60 procent terenu naszego regionu to bogate przyrodniczo obszary – mówi Oskar Frydrych, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: dyrektor kancelarii Sejmiku Marta Solińska – Pela, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Tomasz Hałatkiewicz.

Młodzi dla Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Jednym z punktów pierwszego dnia spotkania jest zawarcie porozumienia pomiędzy Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Świętokrzyskiego a Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, które jest symbolicznym „przekazaniem” kolejnej samorządowej instytucji do dyspozycji młodzieży. Celem tej współpracy jest wspieranie aktywności młodych mieszkańców naszego województwa poprzez rozwijanie ich umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze przywództwa oraz promowanie postawy odpowiedzialności za region i jego mieszkańców.

Podczas Kongresu odbywają się warsztaty tematyczne oraz panele dyskusyjne z udziałem ekspertów – przedstawicieli organizacji działających w obszarze polityki młodzieżowej i ochrony klimatu. Wśród poruszonych tematów w panelu eksperckim znalazły się: rola młodzieżowych gremiów w walce z kryzysem klimatycznym, jak generacja Z może zmienić świat? czy jak eko-pokolenie kształtuje politykę regionalną?

Do udziału w wydarzeniu zaproszonych zostało po trzech przedstawicieli z każdego województwa, zaangażowanych w działania na rzecz kształtowania młodzieżowego samorządu terytorialnego (radnych funkcjonujących młodzieżowych sejmików bądź osoby wchodzące w skład grup inicjujących powołanie takiego gremium w danym regionie).

Spotkanie w Umianowicach jest okazją do wypracowania wspólnych obszarów dotyczących działań związanych z ekologią i ochroną środowiska podejmowanych przez młodzieżowe sejmiki, zbudowania spójnego, ogólnopolskiego systemu współpracy, w tym rozpoczęcia prac mających na celu powołanie Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików Województw RP jako podmiotu służącego wymianie doświadczeń i dobrych praktyk młodzieżowych gremiów.

Stanowisko w sprawie Konwentu będzie głównym tematem drugiego dnia (sobota 19.11.) spotkania ogólnopolskiej młodzieży.