Wicemarszałek Marek Bogusławski Siedzi Za Stołem Konferencyjnym Z Dyrektorami Departamentu It

Kolejny etap informatyzacji placówek medycznych

Usprawnienie obsługi pacjentów, podniesienie bezpieczeństwa, zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych w placówkach medycznych oraz ucyfrowienie posiadanych urządzeń diagnostycznych – takie cele udało się osiągnąć dzięki realizacji Projektu InPlaMed WŚ. O projekcie informatyzacji placówek medycznych województwa świętokrzyskiego, dofinansowanym w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mówił między innymi wicemarszałek województwa Marek Bogusławski podczas spotkania z przedstawicielami podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego z udziałem Lidera Projektu – Województwa Świętokrzyskiego i Partnerów Projektu, tj. przedstawicieli 20 pomiotów medycznych z regionu świętokrzyskiego. O zakresie i stanie realizacji Projektu InPlaMed WŚ, którego całkowita wartość wynosi  68 342 515 zł, mówili Robert Janus, dyrektor Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Sławomir Leśniewski, zastępca dyrektora Departamentu IT oraz Monika Świercz, kierownik Projektu ze strony Lidera Projektu.

– Jako lekarz chciałbym móc przyjmować pacjenta np. z Gdańska i mieć pełny dostęp do jego badań, dokumentacji medycznej oraz możliwość skorzystania z konsultacji innych lekarzy. E-recepta, e-wyniki, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-konsultacje to jest to, co przekłada się na szybką, sprawną i kompleksową obsługę pacjenta – rozpoczął posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” wicemarszałek województwa Marek Bogusławski.

– Dzisiaj, po kilku latach wspólnej realizacji projektu, można stwierdzić, że jest on przedsięwzięciem strategicznym dla województwa z punktu widzenia rozwoju usług z obszaru e-Zdrowie. Należy podkreślić, że realizacja projektu w partnerstwie nakierowana jest na określone wspólne cele i przynosi nie tylko zamierzone rezultaty, ale daje zauważalny efekt synergii, jak choćby wspólna strategia i wspólny kierunek działań, wspólne zakupy podstawowego sprzętu informatycznego, możliwość wymiany doświadczeń, czy też możliwość uzyskania opinii lub głosu doradczego ze strony instytucji centralnych – mówił o zakresie i stanie realizacji projektu Robert Janus, dyrektor Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Wymienił również efekty projektu u poszczególnych partnerów: od rozbudowy i modernizacji serwerowni, po centrum przetwarzania danych, połączenia światłowodowe i rozbudowę infrastruktury serwerowej.
Serwerownie zostały wyposażone w urządzenia informatyczne – serwery, macierze, urządzenia zabezpieczające i monitorujące sieć oraz systemy, urządzenia zapewniające bezpieczeństwo przechowywania danych, systemy backupów i archiwizacji. Zakupiono również urządzenia zapewniające utrzymanie pracy systemów w przypadku awarii (np. UPS) oraz tam, gdzie była taka potrzeba, agregaty prądotwórcze. Równoległym działaniem było wdrożenie nowych lub rozbudowa istniejących systemów informatycznych umożliwiających tworzenie w odpowiednim standardzie elektronicznej dokumentacji medycznej, jej przechowywanie oraz udostępnianie zgodnie z regulacjami centralnymi w przedmiotowym zakresie. Tam, gdzie była taka potrzeba i możliwości techniczne, nastąpiło ucyfrowienie posiadanych urządzeń diagnostyki. W obszarach najbardziej czułych na jakość danych i ich przetwarzanie Partnerzy zostali również doposażeni w nowy sprzęt komputerowy, który jest w stanie współpracować w nowych systemach. W efekcie u każdego z Partnerów będzie funkcjonowało lokalne repozytorium danych oraz centrum przetwarzania danych współpracujące z systemami centralnymi w obszarze e-zdrowie i umożliwiające w coraz szerszym stopniu świadczenie e-usług. U poszczególnych Partnerów wdrożono systemy: HIS, RIS, PACS, LIS, ERP i EOD.

Projektowane systemy będą także spełniały rekomendacje co do organizacji systemów IT w zakresie podniesienia bezpieczeństwa, zachowania ciągłości działania systemu oraz dostępności systemów informatycznych. W aspekcie zagrożenia epidemicznego istotnego znaczenia nabiera możliwość pracy personelu szpitali online w czasie rzeczywistym.

O zaplanowanych założeniach oraz działaniach w nowym Projekcie „InPlaMed WŚ-II” mówiła Monika Świercz, kierownik projektu ze strony Lidera Projektu. Z kolei Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego przedstawił założenia programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. W konferencji wzięli również udział: Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Krzysztof Randla, zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

Galeria zdjęć