Graupa Uczestników Wydarzenia Na Korytarzu Domu

Dom Polsko-Ukraiński pomoże w integracji

Przy ulicy Urzędniczej 3 w Kielcach uroczyście otwarto dziś Dom Polsko-Ukraiński. Placówka, którą prowadzi Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach powstała jako ośrodek pomocy Ukraińcom a także osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem na terenie Kielc i okolic. W uroczystości otwarcia Domu wzięła udział wicemarszałek Renata Janik.

Najważniejszym celem działalności Domu Polsko-Ukraińskiego, który działa od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, jest pomoc potrzebującym Ukraińcom i Polakom w integracji ze społeczeństwem prowadząca do zatrudnienia w różnych formach oraz stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i poczucia przynależności do wspólnoty.

Uczestnicząca w uroczystości otwarcia Domu wicemarszałek Renata Janik pogratulowała prezesowi Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie ks. dr Andrzejowi Drapale inicjatywy stworzenia placówki.

– Zarząd Województwa Świętokrzyskiego po wybuchu wojny na Ukrainie bardzo szybko zareagował na to dramatyczne wydarzenie; byliśmy jednym z pierwszych województw w Polsce, które uruchomiło projekt własny pod nazwą „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Na wsparcie naszych przyjaciół zza wschodniej granicy przeznaczyliśmy aż 21 300 000 złotych. Te olbrzymie środki finansowe służą temu, by nasi bracia ze wschodu zostali tu w Polsce otoczeni właściwą opieką – począwszy od zapewnienia im podstawowych potrzeb bytowych, poprzez naukę języka, mieszkania i wszystkiego tego, co potrzebne, by w miarę możliwości mogli się tu odnajdywać i dobrze czuć. Dlatego bardzo się cieszę i dziękuję księdzu prezesowi za to, że podjął inicjatywę utworzenia Domu Polsko-Ukraińskiego. Osoby z niego korzystające mogą choć przez chwilę poczuć się jak u siebie w domu – mówiła Renata Janik.

Na bazie Domu Polsko-Ukraińskiego odbywają się spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz wydarzenia kulturalne. Placówka współpracuje z różnymi instytucjami, projektami i ośrodkami konsultacyjnymi dla Ukraińców działającymi w Kielcach.

Dom pomaga w poszukiwaniu dostępnych cenowo mieszkań do wynajęcia, pomaga znaleźć pracę i wspiera w jej wykonywaniu, kieruje na kursy języka polskiego organizowane w Kielcach przez różne instytucje i organizacje, we współpracy z Centrum Integracji Społecznej organizuje warsztaty, wycieczki i różnego rodzaju zajęcia. Ukraińcy oczekujący pomocy mogą ponadto skorzystać z konsultacji prawnych i lekcji wprowadzających na temat polskich norm prawnych i przepisów, jak i na temat dalszej legalizacji pobytu w kraju.

Kadra Domu Polsko-Ukraińskiego nie zapomina także o najmłodszych; planowane jest zaangażowanie ukraińskiego logopedy dziecięcego, który będzie pracował z dziećmi i w razie potrzeby korygował wymowę oraz otwarcie biblioteki z ukraińskimi książkami, bajkami, literaturą współczesną dla dzieci w różnym wieku.

W dzisiejszym otwarciu Domu wzięli udział także m.in.: biskup Diecezji Kieleckiej Jan Piotrowski, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, wojewoda Zbigniew Koniusz,  senator Krzysztof Słoń i prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Galeria zdjęć