Marek Jońca, Aleksandra Marcinkowska

Z przedsiębiorcami w Obrazowie o nowym, unijnym rozdaniu

Wysokiej jakości szkolenia i kursy zawodowe, studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje, a także programy profilaktyki zdrowotnej i kompleksowa pomoc osobom tracącym zatrudnienie – to główne filary wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w nadchodzącej perspektywie. I o nich rozmawiano podczas kolejnego z cyklu spotkań, które odbyło się w Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowie. W wydarzeniu pn. „Nowa perspektywa – nowe możliwości” wzięli udział członek Zarządu Marek Jońca, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka. 

Na spotkaniu ze świętokrzyskimi przedsiębiorcami omówione zostały m.in. założenia nowej Bazy Usług Rozwojowych, do której dostęp będą mieli wszyscy pracodawcy, osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, jak również każda osoba dorosła, zainteresowana zdobyciem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych.

Celem już ostatniej serii spotkań organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Lokalnymi Grupami Działania jest dotarcie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ich środowiskach lokalnych oraz prezentacja możliwości wsparcia w ramach nowych programów.

Kolejne spotkania odbędą się w godzinach 10.00 – 12.00, w następujących terminach:

  • 21 listopada – Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim;
  • 22 listopada – Centrum Kultury w Jędrzejowie;
  • 24 listopada – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej Górze.

W 2023 roku ruszą pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Fundusze dla Świętokrzyskiego” 2021 – 2027. Program łączy tzw. działania „twarde”, polegające m.in. na rozwoju procesów inwestycyjnych i technologicznych ze wsparciem „miękkim” na gruncie programów społecznych i rynku pracy.

 

Galeria zdjęć