Szary Plakat Z Młodą Ukrainką

Film „Syndrom Hamleta” o młodych Ukraińcach w czasie wojny

 Kino „Fenomen” i Centrum Duszpasterskie WESOŁA54 zapraszają 24 listopada o godz. 19 do udziału w nowym cyklu filmowym „Kino Wartości”.

Spotkania odbywać się będą w wybrane czwartki każdego miesiąca w kinie „Fenomen” w WDK. Przed każdym seansem odbędzie się krótkie wprowadzenie, a po projekcji zapraszamy do rozmowy. W wyborze tytułów filmowych będziemy kierować się tematami, które skłaniają do refleksji, nie tylko chrześcijańskiej, ale i ponadreligijnej, budującej uniwersalny system wartości współczesnego człowieka. Liczymy, że nasze spotkania spowodują wyjście poza schematy i utarte frazesy.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie 24 listopada o godz. 19.00. Będzie to pokaz filmu „Syndrom Hamleta” w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego (2022). Spotkanie poprowadzą ks. Rafał Dudała z CD WESOŁA54 i Anna Równy z kina „Fenomen”.

„Syndrom Hamleta” przedstawia pokolenie młodych Ukraińców naznaczone czasem wojny i politycznego przełomu. Punktem wyjścia filmu są przygotowania do spektaklu teatralnego luźno opartego na motywach szekspirowskiego „Hamleta”. Próby, w połączeniu z wejściem w prywatne życie bohaterów tworzą poruszający portret pokolenia, które chce zmierzyć się z wojenną traumą i bolesną przeszłością, która teraz, po inwazji Rosji na Ukrainę, staje się zarówno ich teraźniejszością.