Uczniowie Stypendyści, Marszałek Andrzej Bętkowski, Przewodniczący Andrzej Pruś, Członek Zarządu Tomasz Jamka

Wręczono “Talenty Świętokrzyskie”

Po raz 23. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagrodził wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów z regionu, przyznając stypendia “Talenty Świętokrzyskie”. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach dyplomy i gratulacje z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Andrzeja Prusia, marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki, odebrało 20 stypendystów. Życzenia sukcesów przekazali również poseł RP Krzysztof Lipiec i senator RP Krzysztof Słoń. W WDK gościli także dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Piotr Kisiel i zastępca dyrektora Renata Bilska. 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów. Jednym z najważniejszych instrumentów służących wzmacnianiu potencjału dzieci i młodzieży są stypendia “Talenty Świętokrzyskie”.

Wśród dotychczas nagrodzonych i wyróżnionych osób znaleźli się: laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, studenci mający wybitne osiągnięcia naukowe (wynalazki, aktywna działalność naukowa), laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, turniejów tańca, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów instrumentalnych.

 – Talenty Świętokrzyskie to różnorodne uzdolnienia, różne osobowości, ale taka sama pasja i pracowitość – podkreślał marszałek województwa Andrzej Bętkowski. – Wyróżniliśmy uzdolnionych tancerzy, naukowców, lingwistów, innowacyjne pomysły i zapał do wiedzy, osoby startujące w konkursach i sięgające po laury na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, godnie reprezentując województwo świętokrzyskie.

W tegorocznej edycji spośród zgłoszonych 62 wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów i 25 o przyznanie stypendiów dla studentów, członkowie komisji zarekomendowali Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego 20 osób.

– Talenty Świętokrzyskie to mocno elitarne grono – przekonywał przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. – Trzeba solidnie zapracować na ten tytuł, to wynik ciężkiej pracy, codziennego wysiłku. Wyróżniamy młodych ludzi, by ich rówieśnikom pokazywać dobre przykłady odnoszonych sukcesów, osiągniętych dzięki wykorzystaniu wrodzonych zdolności, ale też starań i wsparcia ze strony najbliższych oraz opiekunów – dodał.

– Już po raz 23. wręczamy stypendia, doceniając najlepszych uczniów i studentów z regionu – powiedział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka – licząc, że obecnie godnie reprezentują nasze region, ale też swoją wiedzą, a w przyszłości być może pracą, działalnością artystyczną, otwartym umysłem i zdobytym doświadczeniem będą wspierać rozwój miejsca, w którym wyrośli i się kształcili.

Podczas gali gratulacje przekazano także Gabrieli Kwiecień, obecnej studentce kierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, absolwentce VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Jest ona laureatką- finalistką ogólnopolskiego konkursu MATURA NA 100%. Jego organizatorzy wybierają i nagradzają uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas egzaminu maturalnego. Na maturze Gabriela uzyskała świetne wyniki z biologii i chemii, które zdała na poziomie 95%.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, m.in. parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej Krzysztof Lipiec i Krzysztof Słoń, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, prof. dr hab. Dorota Kozieł prorektor ds. medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Włodzimierz Makieła prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej, dr Małgorzata Sztorc z Katedry Zarządzania i Marketingu Politechniki Świętokrzyskiej.

Uroczystość wręczenia stypendiów “Talenty Świętokrzyskie” umiliły prezentacje taneczne Marii Szymczyk oraz występ wokalny Mariki Kowalskiej.

Stypendium Talenty Świętokrzyskie 2022 dla uczniów otrzymali:

 • Bartłomiej Czosnek, uczeń Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu,
 • Iga Dziekan, uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • Ewelina Gogół, uczennica Technikum w Zespole Szkół nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • Julia Iwan, uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach,
 • Julia Jabłońska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • Jakub Kosowicz, uczeń Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu,
 • Weronika Kowalska, uczennica Szkoły Podstawowej K. Makuszyńskiego w Morawicy,
 • Kamil Kumor, uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach,
 • Mateusz Miernik, uczeń Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku,
 • Piotr Miernik, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach,
 • Anna Szerlowska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
 • Maria Szymczyk, uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach.

Stypendium Talenty Świętokrzyskie 2022 dla studentów otrzymali:

 • Michał Brzdęk, student Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Jakub Brzoza, student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Piotr Gawroński, student Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Alicja Forma, studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Michał Hudobski, student Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Katarzyna Łyżwa, studentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • Natalia Murdza, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi,
 • Mateusz Ziomek, student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.