Delegacja Ukraińskiej Republiki Studenckiej odwiedziła Urząd Marszałkowski

Delegacja Ukraińskiej Republiki Studenckiej odwiedziła Urząd Marszałkowski

Młodzież reprezentująca Ukraińską Republikę Studencką na zaproszenie Mariusza Goska, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, gościła dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Studenci z Ukrainy mieli okazję m.in. zapoznać się z zakresem kompetencji i zasadami funkcjonowania samorządu województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyła również Ewa Kapel-Śniowska, zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka.

Wczoraj liderzy i liderki kół studenckich, organizacji młodzieżowych, przedstawiciele samorządów studenckich i organizacji pozarządowych zainaugurowali projekt pn. Świętokrzyska Republika Studencka, wzorowany na inicjatywie studentów z Ukrainy, którego celem jest poprawa aktywności młodych ludzi i kształtowanie umiejętności przywódczych. Goście z Ukrainy, z Obwodu Winnickiego, opowiadali o swoich doświadczeniach i wspólnie ze świętokrzyskimi żakami wskazywali konkretne obszary, w których mogliby współpracować. Dziś kolejny dzień wizyty, który ukraińska młodzież rozpoczęła od odwiedzin w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
– Młodzi ludzi poznają zadania Zarządu Województwa, pracę Urzędu Marszałkowskiego, a następnie udadzą się na Politechnikę Świętokrzyską, gdzie wraz z tamtejszymi studentami porozmawiają o kolejnych pomysłach na kooperację. Mam nadzieję, że debata będzie owocna i młodzież wspólnie wypracuje konkretne rozwiązania na zacieśnienie współpracy – mówił Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Jak dodał, studencka inicjatywa to świetny przykład dla dorosłych polityków. – Pokazuje, że, bez względu na różnice, nie warto się spierać, ale należy działać wspólnie. Wierzę, że skutki tego projektu przyniosą obu środowiskom studenckim wymierne korzyści – nadmienił Mariusz Gosek.

Jutro, 22 marca, delegaci Ukraińskiej Republiki Studenckiej spotkają się z kieleckimi licealistami.

Lokalizacja