Delegacja węgierska z wizytą w Świętokrzyskiem

Delegacja węgierska z wizytą w Świętokrzyskiem

Na zaproszenie samorządu województwa świętokrzyskiego z partnerską wizytą przybędą do Kielc przedstawiciele Komitatu Komárom-Esztergom na Węgrzech. Węgierska delegacja zwiedzi stolicę Świętokrzyskiego oraz weźmie udział w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, które już jutro, 22 marca, rozpoczną się w Kielcach.

Podczas rozpoczynającej się w piątek wizyty przewodniczący Zgromadzenia Komitatu Komárom-Esztergom György Popovics wraz z małżonką oraz Zoltán Veres, sekretarz Urzędu w Komitacie Komárom-Esztergom, spotkają się z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego. Goście będą uczestniczyć także w międzynarodowej konferencji pt. „Różne oblicza promocji turystycznej w Polsce i na Węgrzech – dobre praktyki” oraz w uroczystej Gali Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z udziałem głów państwa obu krajów. W sobotę, 23 marca, delegacja weźmie udział w dalszej części uroczystości związanych z Dniami Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, a następnie zapozna się z atrakcjami stolicy regionu świętokrzyskiego. W godzinach popołudniowych przedstawiciele Komitatu Komárom-Esztergom spotkają się na Świętym Krzyżu z misjonarzami oblatami, którzy zamieszkują dawny klasztor benedyktynów.

Region Komárom-Esztergom leżący w północnej części Węgier, zwany jest także kolebką tego państwa, ponieważ w Esztergom urodził się król Stefan I Święty. Zróżnicowany pod względem geograficznym obszar aż do 1990 roku funkcjonował w obecnych granicach pod nazwą Komárom, którą następnie zmieniono na Komárom-Esztergom. Obszary wzgórz Wertesz, Geresce i Pilis oraz góra Wyszehrad są bogate w zasoby naturalne i w większości są obszarami chronionymi. W zachodniej części położonej na Małej Nizinie Węgierskiej warunki sprzyjają wykorzystaniu ziemi do celów rolniczych, dlatego też jest to dominujący obszar gospodarki na tym terenie. W dolinach i nieckach leżących między górami stworzono ważne korytarze transportowe i handlowe, przecinające komitat w kierunkach północno-zachodnim oraz południowo-wschodnim. Dzięki nim oraz zasobom naturalnym stworzono na tym terenie ważne obszary przemysłowe. Dolina Dunaju jest podobnym korytarzem biegnącym ze wschodu na zachód.

Oficjalna współpraca województwa świętokrzyskiego z Komitatem Komárom-Esztergom została nawiązana w 2008 roku. Region świętokrzyski i Komárom-Esztergom zobowiązały się do realizowania zadań w obszarze gospodarki, ochrony środowiska, kultury, sportu i turystyki oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w sferze rozwoju regionalnego, w tym transferu wiedzy i informacji. Porozumienie zaowocowało wieloma wspólnymi inicjatywami m.in. udziałem w ważnych dla obu stron wydarzeniach narodowych i regionalnych, konferencjach, warsztatach, targach oraz przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych, zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech.