Zdjęcie Poglądowe Kobiety Przy Mikroskopie

Dla firm. Dla gospodarki. Ruszył nabór konkursowy!

Uwaga świętokrzyscy przedsiębiorcy! Ruszył nabór konkursowy na dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 przedsięwzięć badawczo-rozwojowych! Do rozdysponowania jest niebagatelna kwota 45 mln 235 tys. zł! Na złożenie wniosku macie czas do 9 lutego 2024 r.

Wspieranie konkurencyjnej, opartej na innowacjach gospodarki – to jedno z wyzwań, przed którymi stoi region świętokrzyski. Tego typu przedsięwzięcia wspierają fundusze europejskie na lata 2021-2027. Ogłoszony dziś nabór konkursowy w ramach Działania 1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R to ogromna szansa dla tych świętokrzyskich firm, które mają pomysł na efektywne połączenie działalności badawczej i rozwojowej, chcą wzmacniać swój potencjał oraz wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne.

W ramach naboru, który trwa do 9 lutego 2024 r., założono wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, o ile służy to realizacji agendy badawczej. Dofinansowane w ramach projektów ma być przeznaczone na rozwój istniejącego lub stworzenia nowego zaplecza B+R, które służyć ma działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Projekty dotyczące wsparcia infrastruktury B+R przedsiębiorstw powinny zakładać prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (z wyłączeniem badań podstawowych).

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże, ale pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki, a także współpracy z MŚP, przynoszącej firmom z tego sektora wymierne korzyści (m.in. dostęp do wiedzy, know-how, wykwalifikowaną kadrę, zaplecza B+R oraz rozwiązania organizacyjne).

Niezwykle istotne jest to, że projekty złożone w ramach naboru powinny być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2030+, czyli wpisywać się w zakres Inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego lub obszary zidentyfikowane w ramach PPO.

Do rozdysponowania jest niebagatelna kwota 45 mln 235 tys. zł. Szczegółowe informacje na temat naboru wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie: https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027/nabory-konkursy/item/5369-oglaszenie-naboru-nr-fesw-01-02-iz-00-001-23-infrastruktura-badawczo-rozwojowa-w-przedsiebiorstwach