Ośrodek Zdrowia W Chęcinach Fot. Gminny Portal Internetowy Chęciny

Dla środowiska, dla efektywności energetycznej

Docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej – to tylko część prac zaplanowanych w budynku Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach przy wsparciu funduszy unijnych z programu regionalnego. Kwota unijnego dofinansowania to 492 tys. zł, zaś wartość całego projektu 1,6 mln zł.

Już wkrótce budynek ośrodka zdrowia w Chęcinach zmieni swoje oblicze – będzie wyglądał nie tylko nowocześnie i estetycznie, ale co najważniejsze – dzięki termomodernizacji w znaczącym stopniu zwiększy się jego efektywność energetyczna. Na przeprowadzenie prac samorząd Chęcin uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym  – ZIT KOF. 

– Powoli zamykamy unijną perspektywę na lata 2014-2020, ale bardzo zależy nam na tym, by maksymalnie wykorzystać środki programu regionalnego, szczególnie na przedsięwzięcia, które służą ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych, a dzięki temu ochronie środowiska – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Zakres prac zaplanowanych w budynku Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach obejmuje: docieplenie ścian  zewnętrznych, ściany na gruncie, stropu zewnętrznego, stropu wewnętrznego poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

– Działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej przynoszą wymierne korzyści w postaci oszczędności energii, jak również ograniczenia negatywnego wpływu gazów cieplarnianych na środowisko. To jeden z najlepszych sposobów na sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoi dziś cały świat – dodaje marszałek Bętkowski.

Marszałek Bętkowski dodaje, że w zamykającej się unijnej perspektywie projekty energetyczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem m.in. wśród samorządów lokalnych, które przy wsparciu środków z RPOWŚ przeprowadzały termomodernizacje szkół, placówek kultury, budynków urzędów gmin czy służby zdrowia. Takie przedsięwzięcia są również jednym z priorytetów perspektywy na lata 2021-2027.