Hołd Ofiarom Ludobójstwa Na Wołyniu

Upamiętnili ofiary ludobójstwa na Wołyniu

11 lipca obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Dziś w Michniowie, przy pomniku „Pożoga Wołynia”, przedstawiciele Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na czele z przewodniczącym Arkadiuszem Bąkiem oraz marszałek Andrzej Bętkowski złożyli hołd ofiarom tych zbrodni. Delegacji samorządu województwa towarzyszył przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś oraz prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Przypomnijmy, że świętokrzyscy radni 9 czerwca br., przegłosowali uchwałę, przyjmując Oświadczenie w 80. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej, które jest aktem potępienia Zbrodni Wołyńskiej i wyrazem głębokiej czci dla ofiar tych tragicznych wydarzeń. „(…) Sejmik Województwa Świętokrzyskiego składa hołd ofiarom cywilnym oraz członkom Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i oddziałów samoobrony, którzy podjęli walkę obronną z siłami Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Wyrażamy wielki szacunek za odwagę tym Ukraińcom, którzy z narażeniem życia i bezpieczeństwa swoich najbliższych udzielali pomocy swoim sąsiadom (…)”. Pełna treść oświadczenia.

Radni złożyli dziś kwiaty przy pomniku „Pożoga Wołynia”, który został odsłonięty w Michniowie w 2004 roku, z inicjatywy byłych żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Upamiętnia on polskie wsie wymordowane na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów.

 

Zbrodnia Wołyńska przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich miała charakter ludobójstwa. Objęła Wołyń, województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie (Galicję Wschodnią) i część Lubelszczyzny i Polesia. Według szacunków polskich badaczy Zbrodnia Wołyńska pochłonęła około 100 tys. Polaków. Następnych, co najmniej 485 tys. Polaków partyzantka ukraińska zmusiła pod groźbą śmierci do ucieczki na teren Polski centralnej.

źródło: gov.pl 

Galeria zdjęć