Zdjęcie Poglądowe

Dobiega końca III kadencja Młodzieżowego Sejmiku

Pod przewodnictwem Oskara Frydrycha, 8 czerwca br. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach po raz dwunasty  obradować będzie Młodzieżowy Sejmik Województwa  Świętokrzyskiego. Wydarzenie będzie miało uroczysty charakter, radni spotkają się bowiem na sesji po raz ostatni w III kadencji.

Spotkanie będzie okazją do podsumowania dwóch lat działalności tego gremium, podziękowania radnym za aktywną pracę oraz godne reprezentowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Młodzieżowy Sejmik podziękuje również osobom i instytucjom za wsparcie i współpracę, dzięki której udało się zrealizować wiele cennych inicjatyw i projektów na rzecz młodych mieszkańców naszego regionu.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego III kadencji zainaugurował swoją działalność 24 czerwca 2022 r.. I sesja, podczas której nowi radni złożyli ślubowanie odbyła się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej. Młodzieżowy Sejmik liczył 30 osób: przedstawicieli młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji pozarządowych. Radni pochodzili z różnych części województwa, m. in. z Kielc, Kunowa, Starachowic, Miedzianej Góry, Włoszczowy, Jędrzejowa. Najmłodszy radny Bartosz Przesłański miał  15 lat, zaś najstarszy radny Tomasz Kałuża – 23 lata.  Prezydium Młodzieżowego Sejmiku II kadencji tworzyli: przewodniczący Oskar Frydrych, wiceprzewodniczący: Amelia Rudnicka i Maciej Kwiatkowski oraz Julia Kamińska – sekretarz. W trakcie trwania kadencji, do grona młodzieżowych radnych dołączyli: Aleksander Jackiewicz, Oleksander Horyslavets, Karol Prostak, Alina Piwczyk, Kinga Jędrzejczyk i Marcin Głąb.

Porządek XII SESJI MSWŚ