Renata Bilska, Anna Krupka, Renata Janik, Anita Koniusz I Ksiądz Z Parafii W Bardzie Pozują Do Zdjęcia

Kolejne świętokrzyskie zabytki ze wsparciem wojewódzkiego samorządu

Marszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Anita Koniusz przekazały dziś beneficjentom cztery kolejne umowy dotyczące udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. W uroczystym przekazaniu umów, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim, wzięła udział poseł na Sejm RP Anna Krupka.

– Bardzo się cieszę, że Zarząd Województwa od wielu już lat wspiera remonty świętokrzyskich zabytków, by nie podlegały dalszej degradacji. Podobnie jest w roku bieżącym – na ten cel wyasygnowaliśmy ogółem blisko 700 tysięcy złotych. Są to zarówno zabytki sakralne, ale również zabytki, których właścicielami są samorządy – mówi marszałek Renata Janik. – Dziś przekazujemy kolejne cztery umowy ciesząc się, że dzięki tym niewielkim środkom – bo są to granty w wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych – będzie możliwe poprawienie ich stanu – dodaje.

26 marca 2024 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dofinansowania mają na celu wspieranie działań w zakresie ochrony i zachowania obiektów zabytkowych.

– Nasze dziedzictwo kulturowe jest bardzo ważne. Cieszę się, że dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu świętokrzyskie zabytki odzyskują dawny blask. Są to także miejsca do których ściągają turyści, a więc jest to również inwestycja w rozwój turystyki, która jest obecnie szybko rozwijającą się gałęzią gospodarki i może dać nowy impuls rozwojowy naszemu pięknemu regionowi – podkreśla poseł Anna Krupka.

Podczas dzisiejszej uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Renata Janik oraz Anita Koniusz, członek Zarządu Województwa przekazały umowy w oparciu o które wsparcie otrzymają: Muzeum Historii Kielc (15 000,00 zł), które przeprowadzi remont zabytkowej elewacji frontowej budynku Muzeum Historii Kielc przy ul. Świętego Leonarda 4 w Kielcach, Gmina Chęciny (10 000,00 zł), która planuje opracowanie programu prac konserwatorskich zabytkowego cmentarza żydowskiego w Chęcinach, Parafia Rzymsko-Katolicka  p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie (23 000,00 zł), która przeprowadzi konserwację techniczną i estetyczną kamiennej chrzcielnicy z miejscowego kościoła oraz Parafia Rzymsko-Katolicka  p.w. N. M. P. Matki Kościoła w Kielcach (36 000,00 zł) – poprowadzi prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kaplicy p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Kielcach.

 

Galeria zdjęć