3

Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Chmielniku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”, zrealizowanego w ramach działania 8.5 „Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego” – poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

Z projektu, którego budżet to blisko 1 mln zł skorzystało 50 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku. Celem zadania było podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów, zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwój współpracy szkoły z pracodawcami, zwiększanie szans zatrudnienia. W ramach tego projektu zrealizowano bezpłatne kursy i szkolenia dające dodatkowe kwalifikacje zawodowe, odpłatne praktyki zawodowe w zakładach pracy (min 150 godzin na jednego ucznia), utworzono pracownię spawalnictwa, doposażono pracownię mechaniczną, a każdy uczeń uzyskał certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zawodowe. Kursy jakie zrealizowano w ramach projektu to m.in.: kurs operatora wózków widłowych z wymianą butli gazowej, operatora koparki, spawania metodą MAG blach i rur, prawa jazdy kat B, wizażu i stylizacji, fryzjerski oraz elektryka z uprawnieniami do 1 kV.

Galeria zdjęć

Lokalizacja