333

Na gospodarkę wodno – ściekową w gminie Zagnańsk

Marszałek Adam Jarubas i wójt Zagnańska Szczepan Skorupski podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. To zadanie o wartości 7,1 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 4,5 mln zł.


W spotkaniu uczestniczyli także wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego Robert Kaszuba, przewodniczący Rady Gminy Zagnańsk Artur Kudzia oraz radny Gminy Zagnańsk Leszek Suchenia.
Zadanie przewiduje budowę kanalizacji w miejscowościach: Chrusty, Kołomań, Umer, Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, Ścięgna, Samsonów – ul. Rurarnia) oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Chrusty. Przewidziana do budowy długość kanalizacji wynosi blisko 11 km oraz sieci wodociągowej ponad 1,5 km. Wartość projektu opiewa na kwotę: 7 153 882,65 zł przy dofinansowaniu 85 % kosztów kwalifikowalnych czyli 4 550 500,26 zł. Planuje się, że zakończenie całego przedsięwzięcia zakończy się pod koniec 2019 roku.
Realizacja projektu zakończy skanalizowanie aglomeracji Zagnańsk i przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz pozwoli osiągnąć w skali całej gminy wskaźnik ponad 75 % skanalizowania. Symboliczne miejsce podpisania umowy – zbiornik wodny w Umrze łączy przyrodę, naturę oraz współpracę samorządów – województwa i gminy we wspólnej realizacji ważnych dla regionu inwestycji służących dbałości o środowisko i najcenniejszy dar życia jakim jest czysta woda.

2
Zbiornik wodny w Umrze

Zadania pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa’’ Osi priorytetowej 4 ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe’’

Galeria zdjęć

Lokalizacja