Do Mikrofonu Przemawia Marek Bogusławski

Dom Ariański w Pińczowie otwarty

W sobotę w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich został otwarty wyremontowany  Dom Ariański, niezwykłe miejsce stworzone na styku dwóch epok – Renesansu i Oświecenia. Otwarciu Domu towarzyszył wernisaż wystawy zatytułowanej „Teatr jak uczta”, przygotowanej przez kielecką Fundację imienia Edwarda Kusztala. Prezentuje ona bibeloty teatralne pochodzące z XVIII, XIX i XX wieku. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Marek Bogusławski.

Dom Ariański w Pińczowie został wyremontowany w ramach projektu „Remont budynku Domu Ariańskiego w Pińczowie przy ulicy Batalionów Chłopskich powstałego na przełomie wieku XVI i XVII”. Znajdzie się w nim punkt informacji turystycznej, będą także organizowane spotkania, warsztaty, prelekcje i wystawy.

Łącznie z otwarciem Domu Ariańskiego odbył się wernisaż wystawy przygotowanej przez Fundację im. Edwarda Kusztala. Zaprezentowane na niej zostały m.in. piękne stroje, akcesoria, bibeloty i przyborniki służące aktorom teatralnym od XVIII do XX wieku.

– Gratuluję pomysłu świetnie wydanych pieniędzy. To prawdziwa perełka, która może świecić przykładem. Przepięknie odrestaurowany budynek pokazuje kim byliśmy, jakich twórców mieliśmy i jakich mamy obecnie, bo wernisaż tej wystawy pokazuje wspaniałą historię teatru – mówił podczas otwarcia Domu Ariańskiego Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

– Cieszę się, że podczas otwarcia tego budynku mogę pokazać wystawę zdjęć przedstawiających pracę mojego taty Edwarda Kusztala oraz bibeloty teatralne, które zbierałam przez lata – mówiła Magdalena Kusztal, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, prezes Fundacji imienia Edwarda Kusztala.

Gośćmi wydarzenia byli także m.in.: wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, Teresa Bochwic z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski, Janusz Knap, prezes Polskiego Radia Kielce, Elżbieta Pańtak, dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca, pochodzący z Pińczowa scenarzysta i reżyser Andrzej Barański, przyjaciel Edwarda Kusztala oraz gospodarz wydarzenia Włodzimierz Badurak, burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.