Doskonalenie systemu funkcjonowania kontroli zarządczej – drugi cykl spotkań dla koordynatorów

W dniach 25-26 listopada 2021 r. pracownicy Zespołu ds. kontroli zarządczej Departamentu Kontroli i Audytu przeprowadzili drugi w tym roku cykl spotkań przeznaczonych dla członków zespołu ds. koordynowania kontroli zarządczej w UMWŚ oraz koordynatorów ds. kontroli zarządczej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Celem spotkań było omówienie wprowadzonych zmian w zasadach funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem.

W trakcie spotkań powtórnie zaakcentowano kwestie związane z prawidłowym wyznaczaniem celów operacyjnych na rok 2022 i konstruowaniem mierników w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Ponownie omówiono mechanizmy zarządzania ryzykiem, w tym zarządzanie ryzykiem korupcyjnym.