Małgorzata Łakomiec, dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu prowadzi dla informatyków

Spotkanie dla informatyków wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

W dniu 6 października 2021 roku  Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zorganizował w Świętokrzyskim Centrum Onkologii spotkanie dla informatyków wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Przewodnim tematem spotkania była realizacja corocznych audytów bezpieczeństwa informacji wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Spotkanie, które prowadził Pan Artur Tusień, zainaugurowała Pani Małgorzata Łakomiec – Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu . Zaproszony gość – ekspert ds. bezpieczeństwa IT, przeprowadził szkolenie dotyczące rozporządzenia KRI.

Galeria zdjęć