Koordynatorzy Do Spraw Kontroli Zarządczej Podczas Omawiania Zasad Funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej

Doskonalenie systemu funkcjonowania kontroli zarządczej – cykl spotkań dla koordynatorów

W dniach 20 maja – 08 czerwca 2021 r. pracownicy Zespołu ds. kontroli zarządczej Departamentu Kontroli i Audytu przeprowadzili cykl spotkań przeznaczonych dla członków zespołu ds. koordynowania kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz koordynatorów ds. kontroli zarządczej wszystkich wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Celem spotkań było omówienie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem. W trakcie spotkań zaakcentowano kwestie związane z prawidłowym wyznaczaniem celów i konstruowaniem mierników w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Zwrócono szczególną uwagę na zarządzenie ryzykiem, zwłaszcza w dobie pandemii.