Planasz doskonalenie systemu kontroli zarządczej

Szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, nt. funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem.

W dniu 29 lipca 2020 r., Zespół ds. koordynowania kontroli zarządczej Departamentu Kontroli i Audytu rozpoczął cykl szkoleń  przeznaczonych dla wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, nt. funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem. Celem spotkań  jest praktyczne przedstawienie założeń i zasad kontroli zarządczej oraz standardów.  W trakcie szkolenia szczególnie akcentowane są kwestie dotyczące prawidłowego wyznaczania celów, konstruowania mierników oraz zarządzania ryzykiem.