Uczestnicy spotkania z koordynatorami do spraw kontroli zarządczej

Spotkanie z koordynatorami ds. kontroli zarządczej z wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

W dniu 20.11.2019r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Departament Kontroli i Audytu, dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz jednostkach organizacyjnych. Obecni na nim byli koordynatorzy ds. kontroli zarządczej ze wszystkich wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Pani Małgorzata Łakomiec, która  powitała przybyłych, przedstawiła program spotkania oraz omówiła najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej.

Następnie Kierownik Oddziału Kontroli Pani Agnieszka Ceglińska – Ganczar przedstawiła prezentację dotyczącą ramowych założeń związanych z reorganizacją kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz jednostkach organizacyjnych, w związku
z wejściem w życie Zarządzenia Marszałka Województwa nr 152/2019  z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie zasad funkcjonowania, metod monitorowania i oceny kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz jednostkach organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego.