Logo Dożynek Prezydenckich

Dożynki Prezydenckie w Warszawie

Marszałek Andrzej Bętkowski 24 września będzie uczestniczył w Dożynkach Prezydenckich, które odbędą się w Warszawie. Święto swoim rodowodem sięga czasów średniowiecznych i jest formą podziękowania za tegoroczne zbiory oraz prośbą o pomyślność przyszłorocznych plonów.

W przeddzień Dożynek Prezydenckich tradycyjnie odbywa się „Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, w którym biorą udział grupy reprezentujące poszczególne województwa.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji regionalnych oraz promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.