Świętokrzyskie Dla Ukrainy

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Elżbieta Korus gościem programu podsumowującego projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy”/ Директор Регіонального Осередку Соціальної Політики в м. Кельце Ельжбета Корусь про підбиття підсумків проекту в програмі «Свєнтокшиське для України»

Zapraszamy do obejrzenia programu podsumowującego projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Gościem programu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” była Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach./ Запрошуємо до перегляду випуску, що підсумовує проект «Свєнтокшиське для України». Гостем програми «Свєнтокшиське для України» була директор Регіонального Осередку Соціальної Політики в Кельце Ельжбета Корусь. 

W programie znajdziemy m.in. relacje z pikniku integracyjnego w Tokarni, regionalnych Targów Pracy Polska-Ukraina oraz zakończenia kursu języka polskiego jako obcego.

Film dostępny pod linkiem: https://player.vimeo.com/video/869584698?title=0&byline=0

В програмі представлені репортажі з інтеграційного пікніка в Токарні, Регіонального Ярмарку Вакансій Польща-Україна та закінчення курсу польської мови як іноземної.

Відео доступне за посиланням: https://player.vimeo.com/video/869584698?title=0&byline=0