Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedstawicieli III sektora oraz mieszkańców województwa świętokrzyskiego do konsultacji oraz konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji  Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.”

Wszelkie uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 26.10.2023 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, mailem, ePUAP na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

z dopiskiem „Konsultacje projektu Programu Współpracy”,

 

Ponadto projekt Uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.   dostępny będzie  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

UWAGA: Wskazana w projekcie Programu, stanowiącego załącznik do Uchwały Sejmiku  wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację może ulec zmianie. Zostanie ona ostatecznie określona w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na rok 2024r.

 

Załączniki:

UCHWAŁA NR 7932_23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Załącznik nr 1 – projekt Uchwały Sejmiku

Załącznik nr 2 – Formularz do konsultacji

Załącznik nr 3 – Informacja o rozpoczęciu konsultacji i konsultacji społecznych