Dyskutowali o Polsce Wschodniej

Projekt nowego programu dla Polski Wschodniej – to główny temat spotkania, w którym w formule on line uczestniczył wraz z samorządowcami z pięciu regionów – marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski.

W środę, 7 kwietnia odbyło się spotkanie marszałków sześciu województw Polski Wschodniej, podczas którego dyskutowano nad kształtem wspólnego stanowiska, dotyczącego projektu nowego programu dla Polski Wschodniej (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027).

2,5 mld EUR środków unijnych

Marszałkowie omawiali najważniejsze uwagi i propozycje, które planują wspólnie wystosować do przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i podlegającego obecnie konsultacjom społecznym projektu programu. Przewiduje się, że na finansowanie programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 przeznaczone zostanie 2,5 mld EUR środków unijnych. Do najważniejszych obszarów, w ramach których wdrażane będą projekty, zaliczyć należy przedsiębiorczość, zrównoważoną mobilność miejską i adaptację do zmian klimatu, transport, wsparcie działalności uzdrowiskowej i rozwój sieciowych produktów turystycznych.

Marszałek Andrzej Bętkowski podkreśla wagę nowego programu dla Polski Wschodniej, który – podobnie jak i w kończącej się perspektywie – daje szansę szybszego rozwoju województw tzw. ściany wschodniej, w tym również regionu świętokrzyskiego.

– Dzięki środkom z Polski Wschodniej w naszym województwie już zaszły ogromne zmiany świadczące o wielkiej determinacji w wykorzystaniu środków  unijnych. Przypomnę tylko, że  wśród inwestycji prowadzonych z Programu Polska Wschodnia znalazły się m.in. prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz i przebudowa dworca autobusowego w Kielcach, projekty realizowane na drogach wojewódzkich czy też zakup autobusów niskoemisyjnych – wylicza marszałek Bętkowski.