Posiedzenie Zarządu Województwa w dniu 8 kwietnia2021 r.

Nowe projekty społeczne RPO: pomoc dla dzieci, rodzin i seniorów

Ponad 9,2 mln zł unijnego dofinansowania dla ośmiu kolejnych projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – to efekt dzisiejszych decyzji Zarządu Województwa. Nowe przedsięwzięcia przewidują tworzenie i rozwijanie działalności świetlic środowiskowych oraz wspieranie rodzin, głównie na obszarach wiejskich w regionie. Dzięki unijnym funduszom powstanie też kolejny klub seniora.


– Sześć projektów, dotyczących świetlic dla dzieci i młodzieży oraz wspierania rodzin przeżywających trudności wychowawcze, będzie realizowanych w gminach Pierzchnica, Gnojno, Ćmielów, Koprzywnica, Daleszyce i Staszów – informuje wicemarszałek Renata Janik. – Kolejny projekt obejmie teren całego powiatu buskiego, gdzie ze wsparcia skorzysta ponad 640 osób, członków rodzin przeżywających różnego rodzaju problemy lub kryzysy. Natomiast klub seniora powstanie w gminie Radoszyce.

– Osiem projektów, zatwierdzonych dziś przez Zarząd do dofinansowania, zostało pozytywnie ocenionych w ramach konkursów RPO rozstrzygniętych już wcześniej, jednak nie otrzymały wówczas dofinansowania ze względu na wyczerpanie dostępnych środków – wyjaśnia wicemarszałek Renata Janik. – Przypomnę, że fundusze unijne, którymi dysponujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zostały nam przyznane w euro i przeliczane są „na bieżąco” na złotówki. Aktualny, zwyżkujący kurs euro spowodował, że w budżecie RPO pojawiły się nowe środki. To właśnie pozwoliło na dofinansowanie kolejnych projektów społecznych.

Świetlice środowiskowe to placówki, w których dzieci i młodzież, w tym osoby z niepełnosprawnościami, mogą wartościowo spędzać wolny czas pod okiem wychowawców. To bezpieczne miejsca na rozwijanie pasji artystycznych, zdobywanie nowych umiejętności – np. informatycznych, poznawanie języków obcych, uprawianie sportów, ale także na odrabianie lekcji czy nadrabianie zaległości w nauce, rozmowy z wychowawcami oraz spędzanie czasu w gronie rówieśników, w przyjaznej atmosferze. Projekty, dotyczące świetlic środowiskowych mogą również wspierać rodziców i opiekunów w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności życiowych lub kłopotów wychowawczych – np. poprzez porady psychologa czy prawnika.

Kluby seniora to miejsca, gdzie osoby starsze mogą codziennie w interesujący sposób spędzać czas, nawiązywać kontakty społeczne, realizować pasje, a w razie potrzeby korzystać z pomocy opiekunów lub terapeutów, jeśli tego wymaga ich stan zdrowia.