Dyskutowali O Wpływie Epidemii Na Zdrowie Psychiczne (4)

Dyskutowali o wpływie epidemii na zdrowie psychiczne

Specjaliści różnych branż w województwie świętokrzyskim, podczas webinarium prowadzonego we wtorek 24 listopada, dyskutowali o wpływie epidemii COVID-19 na zdrowie psychiczne mieszkańców regionu. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski i dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Bogumiła Niziołek.

Webinarium skupiało się na sposobach edukowania społeczeństwa w zakresie niwelowania lęku i stresu w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego, spowodowanego izolacją i obostrzeniami. Wirtualne spotkanie zorganizował Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dyskusję moderował Krzysztof Ołownia, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia.

– Dziś wzajemnie dzielimy się swoją wiedzą dotyczącą zmiany zachowania nas oraz naszych dzieci. Są one związane z izolacją, brakiem kontaktu oraz brakiem komunikowania się i przebywania z drugim człowiekiem. Nie dość, ze pacjenci chorują na COVID-19, to ta sytuacja ma duży wpływ na naszą psychikę. Państwa wiedza, doświadczenie udowadnia, że będziemy pomagać ludziom w tej sferze,  aby w bezbolesny sposób przeszli przez okres pandemii. To będzie jedno z wielu webinariów, które pokaże jak możemy się wspierać, żyć w obecnych czasach i minimalizować inne niż COVID-19 skutki pandemii – mówił wicemarszałek Marek Bogusławski.

Agnieszka Kocielińska ze Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach mówiła o realizacji świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie styczeń – wrzesień.

– Najważniejsze grupy jednostek chorobowych, które pojawiły się w tym zakresie czasu to pacjenci, którzy zgłosili się za pomocą systemu teleinformatycznego: z zaburzeniem nerwicowym – 33 procent, zaburzeniami psychicznymi – 16 procent, zaburzeniami nastroju – 15 procent – mówiła Agnieszka Kocielińska.

O problemach osób z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz o efektywności pracy zdalnej i utrudnieniach dla terapeutów mówiła Paulina Papka, prezes KTA Oddział Kielce Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Kielcach.

Skutki psychologiczne funkcjonowania w realiach pandemii w obszarze zatrudnienia/rynku pracy oraz wpływ pandemii na zachowanie osób pozostających bez pracy nakreśliła Katarzyna Łazarska, doradca zawodowy, psycholog z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

– Pandemia spowodowała, że duża rzesza osób straciła zatrudnienie w wielu branżach np.: eventowej, gastronomii, turystycznej. Nastąpiło wyraźne zmniejszenie ofert pracy oraz zmieniły się wiodące trendy. Rynek pracy przestał być rynkiem pracownika. Wszystkie te zmiany wiążą się z tym, jak funkcjonują klienci urzędów pracy. Wzrost trudności w obszarze dostępu do rynku pracy, niestabilna sytuacja generują duży lęk o przyszłość materialną, o płynność finansową i ekonomiczną. Odczuwamy brak wpływu i kontroli nad codziennością – mówiła Katarzyna Łazarska, doradca zawodowy, psycholog z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w zakresie wspierania zdrowia psychicznego nauczycieli i uczniów organizuje szereg działań. Należą do nich różnorodne kursy e-learningowe np.: „Nauczyciel i uczeń w sytuacji przedłużającego się stresu. Jak zachować spokój w sytuacji pandemii i zdalnej edukacji?”. Placówka realizuje także projekt „Szkoła Off Road – relacje w szkole”, który wspiera nauczyciela w roli wychowawcy poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie zdrowia psychicznego uczniów w tradycyjnym i zdalnym modelu nauczania. Z kolei celem projektu „Szkoła pozytywnych myśli” jest wzmocnienie zdrowia psychicznego.

– Wychowawcy u nas znajdują wszelakie pomoce, które mogą wprost wykorzystać na zajęciach, aby zdalnie wspierać ucznia. Realizujemy także projekt dotyczący relacji, którego ideą jest, aby nauczyciel starał się zadbać o relacje między uczniami, czyli budowanie tego, co nam zniknęło w pandemii – mówiła Marzanna Kostecka-Biskupska, która dodała, że ŚCDN razem ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach realizuje projekt skupiający się na edukacji onkologicznej „Co zmieniła pandemia w edukacji czujności onkologicznej społeczeństwa?”

Ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej omówił niesienie pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem osób zaburzonych psychicznie.

– Bezdomni są grupą szczególnie narażaną. Obserwujemy zaprzestanie kontaktu z lekarzem oraz przyjmowania leków. Stąd spotykamy wiele przypadków nawrotu chorób z zaburzeniami psychicznymi – mówił ksiądz Stanisław Słowik.

Beata Matulińska, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy przybliżyła obecne funkcjonowanie szpitala oraz skupiła się na sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży w dobie COVID-19.

– Stan psychiczny dzieci i młodzieży pogorszył się. Dotyczy to pacjentów głównie z zaburzeniami lękowymi. Nastąpił także regres u dzieci mających problemy z relacjami z rówieśnikami, nauczycielami oraz z rodzicami. Problemy te potęguje izolacja wymuszona np. zdalnym nauczaniem – mówiła Beata Matulińska, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Podsumowaniem webinarium była prezentacja Bogumiły Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o działaniach samorządu województwa świętokrzyskiego w ramach ochrony zdrowia psychicznego. Wspomniała m.in., o planach współpracy z NGO. Departament Ochrony Zdrowia planuje przeznaczyć 335 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku. Na zadanie w zakresie przeciwdziałania narkomanii zabezpieczono kwotę 127 000,00 zł. Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia wspomniała także o “Informatorze o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie świętokrzyskim” , który jest systematycznie aktualizowany. Omówiła projekt Programu Rozwoju Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w województwie świętokrzyskiemu do 2025 roku.

– Jednym z głównych założeń jest rozwój Sieci Centrów Zdrowia Psychicznego. Takie centrum powinno obejmować od dwóch do trzech sąsiadujących ze sobą powiatów. Zakłada się, że powinno powstać siedem takich centrów dla dorosłych – mówiła Bogumiła Niziołek.

Galeria zdjęć