Uroczyste Przecięcie Wstęgi Podczas Otwarcia Przedszkola W Działoszycach

Dzieci z Działoszyc mają Przedszkole Marzeń

Od 1 lipca dzieci w wieku 3 – 6 lat z gminy Działoszyce znajdą opiekę w nowym przedszkolu. Placówka została utworzona w budynku Szkoły Podstawowej dzięki dofinasowaniu unijnemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W uroczystym otwarciu przedszkola wzięły udział wicemarszałek Renata Janik oraz dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ Katarzyna Kubicka.

 – Bardzo się cieszę, że w gminie Działoszyce otwarte zostało nowe przedszkole samorządowe. To jest bardzo dobra wiadomość dla rodziców, którzy będą mogli zostawić dzieci w placówce i dzięki temu wrócić na rynek pracy, rozwijać się zawodowo. Gmina otrzymała prawie 400 tysięcy złotych unijnego dofinansowania unijnego na utworzenie palcówki. Środki przysłużyły się do przeprowadzenia prac adaptacyjnych budynku oraz zakupu niezbędnego sprzętu – mówiła podczas uroczystości otwarcia wicemarszałek Renata Janik.

Od 1 lipca z opieki przedszkolnej 5 dni w tygodniu przez 8 godzin skorzysta24 dzieci z terenu gminy. Poza realizacją podstawy programowej,  zaplanowano dodatkowe zajęcia dla dzieci: logopedyczne, gimnastykę korekcyjną i naukę języka hiszpańskiego. Dodatkową atrakcją będą wycieczki do Teatru „Kubuś” w Kielcach, Muzeum Zabawek, w Góry Świętokrzyskie i do Bałtowa.

Na realizację projektu „Przedszkole Marzeń w Działoszycach” gmina pozyskała prawie 400 tysięcy złotych dofinasowania unijnego w ramach Poddziałanie 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” RPOWŚ na lata 2014- 2020. Dzięki temu przeprowadzono prace adaptacyjne, związane z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakupiono meble, sprzęt multimedialny i materiały dydaktyczne oraz wyposażenie przedszkolnego placu zabaw. Wartość całkowita projektu to prawie 480 tysięcy złotych.

 

Galeria zdjęć