Rpt

Umowa na wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Starachowic podpisana

Członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka wziął udział w wideokonferencji z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera dotyczącej podpisania umowy na wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42. – To inwestycja niezwykle ważna dla naszego regionu. Wpłynie ona na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, ale też na rozwój całego województwa – mówił do uczestników wideokonferencji Tomasz Jamka.

Oferta firmy Mosty Katowice, opiewająca na kwotę ok. 6,6 mln zł, uznana została za najkorzystniejszą w przetargu na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Starachowic w ciągu DK42. Inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

W ramach prac przygotowawczych opracowane zostaną warianty przebiegu obwodnicy Starachowic. Wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy oraz przygotowanie materiałów potrzebnych do przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Starachowic jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 42, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i odciążenie układu komunikacyjnego miasta. Inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców, przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i hałasu. Nastąpi poprawa dostępności ważnych ośrodków miejskich i obszarów istotnych dla rozwoju regionu w tym Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowa inwestycja ułatwi podróżowanie pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną, a Ostrowcem Świętokrzyskim. Obwodnica Starachowic będzie stanowiła nowy ciąg drogi krajowej nr 42 wraz z realizowaną obwodnicą Wąchocka, co poprawi skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z drogą krajową nr 9.

– Jako samorząd, korzystając z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej  Mosty dla Regionów, realizujemy aktualnie także zadanie budowy północnej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej 744, która będzie się łączyła z obwodnicą Wąchocka. Dlatego jesteśmy wdzięczni za budowę obwodnicy Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42, bo ułatwi ona komunikację pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną, a Ostrowcem Świętokrzyskim i znacząco wpłynie na rozwój regionu – powiedział podczas wideokonferencji Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa.

W piątkowej wideokonferencji wzięli udział także m.in.: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, wojewoda Zbigniew Koniusz, świętokrzyscy parlamentarzyści Agata Wojtyszek i Krzysztof Lipiec, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Strzelczyk oraz samorządowcy z Wąchocka, Mirca i Starachowic.